Donaties


Giften
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850
Kvk nummer: 76347702

Bestanden Ahavat Olam


Financieel jaarverslag 2023

Download hier het financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2023.


Financieel jaarverslag 2022

Download hier het financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2022.


Financieel jaarverslag 2021

Download hier het financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2021.


Beleidsplan Ahavat Olam en Ahavat Chèsèd 2022-2023

Download hier het beleidsplan van Kehilat Ahavat Olam en Ahavat Chèsèd 2022-2023


Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen

Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt. Download hier het standaardformulier publicatie kerkgenootschappen van Ahavat Olam en Ahavat Chèsèd.